Prosedur Operasi Standard Penyewa Di Bawah Sewaan MPS

Majlis Perbandaran Selayang

Semua penyewa MPS DIWAJIBKAN untuk melaksanakan penggunaan sistem SELangkah ke atas semua pelanggan secara imbasan kod QR bagi tujuan pengesanan kontak di premis masing-masing. SEMUA PENYEWA WAJIB MEMPAMERKAN KOD QR SELANGKAH DI PREMIS MASING-MASING.

Semua penyewa juga hendaklah sentiasa mematuhi Prosedur Operasi Standard (SOP) yang ditetapkan oleh MKN, Kerajaan Negeri Selangor dan Majlis Perbandaran Selayang dalam usaha membanteras Pandemik Covid-19.